PODCA 2007-2013

Institutul National de Statistica deruleaza proiectul "IMBUNATATIREA CAPACITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE DE MASURARE A PERFORMANTELOR ADMINISTRATIVE - BAZE DE DATE, METODOLOGII, INSTRUMENTE DE MODERNIZARE SI STANDARDIZARE A TEHNICILOR DE RAPORTARE STATISTICA SI DE CARACTERIZARE A PERFORMANTELOR ADMINISTRATIEI PUBLICE", proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PODCA 2007-2013.
 
 
 
OBIECTIV GENERAL
 
Creşterea calităţii în statistică la un nivel comparabil cu celelalte ţări europene şi îmbunătăţirea capacităţii Institutului Naţional de Statistică de a face faţă cerinţelor actuale şi viitoare ale utilizatorilor de date statistice, prin construirea unui sistem de indicatori ai administraţiei publice şi, implicit, responsabilizarea administraţiei publice locale şi centrale.
 
 
SCOP
 
 • Modernizarea sistemului statistic naţional, prin implementarea de noi metodologii şi instrumente statistice unitare, standardizate, adaptate la priorităţile sociale şi economice actuale, venite din partea administraţiei publice locale şi centrale.
 • Dezvoltarea şi implementarea unui program de instruire destinat îmbunătăţirii capacităţilor de raportare, monitorizare şi evaluarea performanţelor reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform cu noile metodologii şi instrumente statistice.
 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem informaţional naţional performant (inclusiv a unei baze de date) pentru colectarea, raportarea şi analiza datelor statistice, care să faciliteze accesul la informaţii de interes public, transparenţa instituţională, precum şi optimizarea performanţelor administraţiei publice locale şi centrale.

Grupul ţintă:

Grupul ţintă direct vizat de activităţile proiectului este format din:

 • 80 funcţionari publici sau personal contractual, angajaţi ai Institutului Naţional de Statistică ,cu atribuţii în domeniul statisticii;
 • 205 funcţionari publici sau personal contractual, angajaţi ai celor 42 de Direcţii Teritoriale de Statistică ,cu atribuţii în domeniul statisticii;
 • 3490 funcţionari publici din administraţia publică locală, care vor utiliza noile instrumente şi metodologii statistice, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei raportării;
 • 1225 funcţionari publici de conducere din administraţia publică locală, care vor utiliza noile instrumente şi metodologii statistice, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei raportării, în vederea diseminării informaţiei statistice şi a caracterizării performanţelor administraţiei.
Indirect, prin activităţile sale, proiectul se adresează următoarelor instituţii:
 • 3.545 instituţii publice din administraţia locală;
 • 11 instituţii publice din administraţia centrală (Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului);
 • Mediul economic şi financiar, antreprenorii, analiştii şi publicul larg.

 

Beneficii:

 

 • Prin implementarea proiectului, se vor înregistra următoarele beneficii:
 • Dezvoltarea de metodologii şi instrumente statistice adaptate la priorităţile sociale şi economice, care să permită INS şi Direcţiilor Teritoriale de Statistică să răspundă cerinţelor venite din partea administraţiei publice locale şi centrale;
 • Dezvoltarea, la nivelul administraţiei locale, a unei culturi de monitorizare prin intermediul unor indicatori statistici standard;
 • Prin stabilirea de metodologii ș i instrumente unitare, standardizate, care să permită culegerea, analiza, agregarea şi interpretarea datelor, se va înregistra o creştere cu 20% (estimat) a nivelului competenţelor statistice din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • Prin implementarea sistemului informaţional naţional de indicatori statistici, se va înregistra o creştere cu peste 20% (estimat) a calităţii indicatorilor unitari, credibili, moderni şi conformi cu sistemul de indicatori de caracterizare utilizat de instituţiile de profil (EUROSTAT, OECD, FAO etc);
 • Prin implementarea sistemului informaţional naţional de indicatori statistici, la nivelul administraţiei publice locale şi centrale se va înregistra o creştere cu peste 20% (estimat) a soluţionărilor solicitărilor de cercetări statistice.